Kysely Enontekiön ja Muonion asuntotilanteesta 30.11.2022 saakka

Tietoa asuntokyselystä

Enontekiön ja Muonion kunnat ovat yhteistyössä Tunturi-Lapin Kehitys ry:n kanssa julkaisseet internetsivuilleen asuntokyselyn, jolla kartoitetaan asuntotarpeita molemmissa kunnissa vallitsevaan asuntopulaan.

Kysely on avoinna lokakuun loppuun mennessä, ja se ei sido vastaajia vielä mihinkään. Vastaava kysely toteutettiin edellisen kerran syksyllä 2019.

Saatu tieto jaetaan eteenpäin rakennuttajille ja asuntoinvestoreille. Tietojen perusteella voidaan olla yhteydessä vastaajiin ja esittää yhteistyötä.

Enontekiön kysely:

https://forms.gle/4cZWtPFfVVXkzHKP7

Muonio kysely:

https://forms.gle/kmcQwBWBrLUtPDqe6

 

Lisätietoja:

 

Enontekiön kunnan tekninen johtaja,

Kimmo Lämsä, 0400 393798, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Linkki Enontekiön kyselyyn:

 

Muonion kunnan tekninen johtaja,

Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Linkki Muonion kyselyyn:

 

Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnanjohtaja,

Veli-Matti Hettula, 0400 415 345, veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

 

Tunturi-Lapin Kehitys ry on seutukuntaorganisaatio, jonka tehtävänä on kehittää koko Tunturi-Lappia sekä edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Tunturi-Lappi on yksi Lapin maakunnan kuudesta seutukunnasta. Tunturi-Lapin Kehitys perustettiin kehittämään aluetta kokonaisvaltaisesti, ja tällä hetkellä siihen kuuluu kaksi kuntaa: Muonio ja Enontekiö. Seudun edunvalvojana ja äänitorvena Tunturi-Lapin Kehityksen ääni kantaa pidemmälle kuin yksittäisten kuntien. Yhdistyksen toimenkuva on laaja, sillä se paitsi hallinnoi seutukunnan yhteisiä hankkeita, mutta myös vahvistaa alueen yhteistä identiteettiä ja yritystoiminnan edellytyksiä yhteistyössä yrittäjien kanssa.