Asumisen ja asuntotuotannon mahdollisuuksien esiselvityshanke toteutettu

Lapin Liiton rahoittama asumisen ja asuntotuotannon mahdollisuuksien esiselvityshanke. Mukana oli seitsemän lappilaista kuntaa; Muonio, Enontekiö, Kittilä, Kolari, Utsjoki, Inari ja Sodankylä. Työ tehdään asiantuntijan toimesta ja siihen valittiin toimijaksi FCG.

Työ on päättynyt, joista ensimmäinen työpaja pidettin torstaina 15.6. etänä.

Työpajaan kutsuttiin kuntien keskeiset asumiseen, kaavoitukseen ja lupamenettelyyn liittyvät viranhaltijat sekä päättäjät, Lapin Liiton edustajat, kunnissa toimivat kiinteistövälittäjät, rakennusliikkeet ja vuokrausta edustavat toimijat, asukasyhdistysten edustajat, matkailuyritysten ja keskeisten elinkeino- ja palvelusektorin edustajat.

Ohjelma:
14.00–14.05 Tervetuloa Vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila, Muonion kunta
14.05–14.35 Alustus: Lapin aluekehityksen ja asumisen trendit, Kehitysjohtaja Janne Antikainen, MDI
14.35–14.45 Keskustelu
14.45–14.50 Johdatus työpajaan, Projektijohtaja Tarja Outila, FCG Oy
14.50–15.50 Teemakohtainen työpaja learning cafe-periaatetta soveltaen.

Työpajassa käsitellään neljää teemaa a) asuinalueet ja asunnot, b) asukkaat, c) säädökset ja rahoitus, d) tulevaisuuden asumisratkaisut. Kutakin teemaa käsitellään 15 minuuttia osallistu-jille jaettavan tukiaineiston pohjalta.

15.50–16.00 Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen, Projektijohtaja Tarja Outila, FCG Oy

Kutsu työpajaan 15.6.2023

Terveisin,

Kaisa Kylä-Kaila

vt. kehittämispäällikkö

+358 40 489 5153

kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

 

 

www.muonio.fi

www.discovermuonio.fi

 

Tutustu kuntaesitteeseemme!

 

     

 

Tunturi-Lapin Kehitys ry on seutukuntaorganisaatio, jonka tehtävänä on kehittää koko Tunturi-Lappia sekä edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Tunturi-Lappi on yksi Lapin maakunnan kuudesta seutukunnasta. Tunturi-Lapin Kehitys perustettiin kehittämään aluetta kokonaisvaltaisesti, ja tällä hetkellä siihen kuuluu kolme kuntaa: Enontekiö, Muonio ja Kittilä. Seudun edunvalvojana ja äänitorvena Tunturi-Lapin Kehityksen ääni kantaa pidemmälle kuin yksittäisten kuntien. Yhdistyksen toimenkuva on laaja, sillä se paitsi hallinnoi seutukunnan yhteisiä hankkeita, mutta myös vahvistaa alueen yhteistä identiteettiä ja yritystoiminnan edellytyksiä yhteistyössä yrittäjien kanssa.


Tutustu myös näihin uutisiin