Markkinavuoropuhelu asuntotilanteesta ja yhteisurakoista

Vapaamuotoinen markkinavuoropuhelu asuntotilanteesta ja yhteisurakoista Tunturi-Lapin yrittäjille.

Aika ja paikka

Aika: 4.9.2019 klo 17.00 alkaen

Paikka: Muonion kyläpirtti

Osoite: Pirkantie 2, 99300 Muonio

Tietoa tapahtumasta

Muonion ja Enontekiön kunnat selvittävät parhaillaan yhteistyössä Tunturi-Lapin Kehityksen kanssa
alueen asuntotarvetta niin pitkä- kuin lyhytaikaiseen vuokra-asumiseen internet-sivuilla olevan
asuntokyselyn muodossa. Elokuun loppuun saakka avoinna olevassa kyselyssä kartoitetaan asuntotarpeen
lisäksi jo olemassa olevaa asuntokapasiteettia, mahdollisesti myytäviä tontteja sekä asuntopulan vuoksi
menetetyn asukaspotentiaalin määrää. Nyt järjestettävään tilaisuuteen haetaan yrittäjien näkemystä
siihen miten asuntotilanne tulisi ratkaista ja tilaisuudesta odotetaan nousevan uusia toimintatapoja sekä
yhteistyön mahdollisuuksia eritoten alueen yrityksille. Markkinavuoropuhelutilaisuudessa on mukana
Lapin Yrittäjien hankinta-asiamies Susanna-Sofia Keskinarkaus, Enontekiön ja Muonion kuntien edustajat
sekä kuntien yrittäjien edustajat.

Nyt kyselyn loppuvaiheessa asuntojen tarve Muoniossa on noin 30 pienikokoiselle asunnolle, jo tälle
talvelle. Tämän lisäksi tarvitaan muutamia kolmiota ja neliöitä perheellisiä muuttajia varten.
Oletettavasti tarve tulee edelleen kasvamaan, kun otetaan huomioon myös alueen kestävä kehittyminen
ja tulevaisuuden näkymät mm. uuden palveluasumisyksikön valmistumisen myötä kasvava henkilöstön
määrä. Enontekiöllä pienikokoisen asunnontarve on yli 40 henkilöllä. Alueen kestävä kehittyminen ja
kasvava kiinnostus mm. matkailua kohtaan tulee jatkossakin edelleen kasvattamaan asuntojen määrää.

Kyselystä saatujen tulosten ja markkinavuoropuhelun perusteella laaditaan tarkempi
toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on aloittaa pitkäaikaisten vuokra-asuntojen rakentaminen
keväällä 2020. Kysely on auki elokuun loppuun asti. Toivomme, että välitätte viestiä eteenpäin ja käytte
myös itse vastaamassa kyselyyn.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Muonion asuntokysely
https://www.muonio.fi/uutiset/uutiset/muonion-kunnan-asuntokysely.html

Enontekiön asuntokysely
https://enontekio.fi/enontekion-kunnan-asuntokysely


Tutustu myös näihin uutisiin