Tunturi-Lapin Kehitys liittyy 1.6.2023 mukaan Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt, SEKES ry yhteistyöhön

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kaupunkien ja kuntien kehitysyhtiöt tai elinkeinotoimet kautta maan. Jäseniä on 53 + 4 ja niiden henkilömäärä  800, tämä kattaa noin 90 % kaikista elinkeino- ja kehitysyhtiöistä. Vuonna 2020 SEKESin jäsenorganisaatiot työskentelivät syvemmin  56 000 yrityksen kanssa ja kaikkiaan kontakteja oli yli  163 000.

 

Tunturi-Lapin Kehitys ry liittyy 1.6.2023 mukaan Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt, SEKES ry yhteistyöhön

Etusivu

 

SEKES ry:n perustehtäviä ovat:

Kehitysyhtiökonseptin evoluutio

  • Vertaisoppiminen ja hyvien käytäntöjen siirto
  • Palvelupaketit, työkalut ja kontaktit jäsenten käyttöön
  • Verkoston yhteinen palvelujen kehitystyö

Kehitysyhtiöt osana kansallista yrityspalveluekosysyteemiä

  • Kehitysyhtiökonseptin tunnetuksi tekeminen, myös omistajakunnille
  • Kumppanuuksien rakentaminen, palveluketjun yksinkertaistus
  • Lobbaus elinvoimatyöhön / yrityskehitykseen liittyvissä asioissa

Strategialla edistetään kehitysyhtiön statusta hyvin toimivana, omistajien elinvoimatavoitteita toteuttavana, yritysten tarpeita lähellä palvelevana ja tunnettuna osana kansallista yrityspalveluketjua.

SEKESin missio

Vahvistaa kehitysyhtiön duaaliasiakkuuden mukaisesti sekä pk-yritysten kilpailukykyä että toteuttaa omistajakuntien elinvoimatyötä. Kannattavan yritystoiminnan kautta luodaan alueellista ja kansallista elinvoimaa ja SEKES-verkostolla on elinvoimatyössä keskeinen rooli.

”SEKES on iloinen Tunturi-Lapin Kehitys ry:n liittymisestä mukaan verkostoon. Mahdollisimman laaja kattavuus vahventaa SEKESin ääntä kehitysyhtiöiden edustajana ja jokainen uusi jäsen tuo uusia ideoita ja käytänteitä. Hyvien käytänteiden levittäminen ja vertaisoppimien on yksi SEKESin perustehtävistä” sanoo SEKESin toiminnanjohtaja Jaakko Helenius.

Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula näkee kansallisessa yhteistyössä SEKES ry:n kanssa laajoja yhteistyön mahdollisuuksia.”Uusilla palvelupaketeilla, laajalla verkostolla sekä vertaisoppimalla sekä hyvien kansallisten käytänteiden siirrolla saadaan varmasti uusia asioita myös Ruotsin ja Norjan rajanaapureina toimivan Tunturi-Lapin seutukunnan jäsenkuntien kehittämiseen”. Tunturi-Lapin Kehityksestä tulee SEKES ry:n pohjoisin jäsen, kun aiemmin Lapista verkostoon ovat liittyneet mukaan myös Rovaniemen ja Kemijärven kaupungit.

 


Lue uusin uutiskirje tästä:


Tutustu myös näihin uutisiin