Vastaa ja vaikuta Tunturi-Lapin joukkoliikenneyhteyksien kehittymiseen!

kuva/photo: Lapin materiaalipankki/ Markus Kiili


Vastaa ja vaikuta Tunturi-Lapin joukkoliikenneyhteyksien kehittymiseen!

Liikkuminen Tunturi-Lapissa –kyselyllä kerätään alueen asukkailta ja matkailijoilta tietoa liikkumisen tarpeista alueella. Aikaa kyselyyn vastaamiseen kuluu n. 10 minuuttia. Kyselyyn vastaajien kesken arvotaan kaksi 200 €:n lahjakorttia alueen palveluihin. Arvonta suoritetaan 9.5.2022, voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.
Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/liikkuminentunturilapissa

 


Answer and influence the development of public transport connections in Fell-Lapland!

Getting around in Fell Lapland survey collects information about the needs of public transport connections in the area from residents and visitors of Fell Lapland. It takes about 10 minutes to answer the survey. Two gift cards of € 200 for the area’s services will be raffled off among the respondents. The draw will take place on May 9, 2022, winners will be notified in person. Link to the survey: https://link.webropol.com/s/liikkuminentunturilapissa

***


TIEDOTE:
Tunturi-Lapissa selvitetään asukkaiden ja matkailijoiden joukkoliikennetarpeita

Uusien joukkoliikenneyhteyksien mahdollisuutta ja tarvetta Tunturi-Lappiin arvioidaan parhaillaan osana laajempaa kestävän liikkumisen kehittämistä alueella. Arvioinnin tueksi halutaan kuulla alueen asukkaita ja matkailijoita, jotta saadaan mahdollisimman kattava kuva Tunturi-Lapin asukkaiden ja matkailijoiden liikkumisen tarpeista.

Alueen kuntien yhteisessä Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeessa (KeLiPa) on luotu verkkokysely Tunturi-Lapin asukkaille ja matkailijoille koskien liikkumista ja joukkoliikenneyhteyksiä alueella. Palveluiden kysynnän selvittäminen on yksi kyselyn tavoitteista. Kyselyyn vastaamalla on mahdollisuus vaikuttaa liikkumisen palveluiden kehittymiseen tulevaisuudessa.

Kyselyä jaetaan laajasti alueen toimijoiden viestintäkanavissa, kuten kuntien ja matkailualueiden www-sivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kyselyyn vastaamiseen kannustetaan arpomalla vastaajien kesken kaksi 200 euron lahjakorttia alueen palveluihin. Arvontaan voi halutessaan osallistua jättämällä yhteystietonsa vastauksen yhteydessä.

Tunturi-Lapin kunnat luovat yhteisen kestävän liikkumisen strategian
Miten kestävää liikkumista tullaan edistämään seuraavien vuosien aikana? Kittilän, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat toteuttavat vuoden 2022 aikana yhteisen kestävän liikkumisen strategian, jossa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti Tunturi-Lapin kuntien mahdollisuuksia kestävän liikkumisen edistämiseen. Kunnat ovat saaneet Traficomin liikkumisen ohjauksen avustusta strategian toteutukseen. Strategia tukee alueen kuntia ja muita toimijoita kestävien liikkumisratkaisujen löytämisessä, niihin kannustamisessa ja kestävien liikkumisratkaisujen toteutuksessa. Nyt julkaistava kysely antaa tärkeää pohjatietoa strategiatyöhön, joka jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.
Linkki Liikkuminen Tunturi-Lapissa verkkokyselyyn: https://link.webropol.com/s/liikkuminentunturilapissa

Lisätietoja:
Hanna Ylipiessa, projektipäällikkö
Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi –hanke Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
s-posti: hanna.ylipiessa@ulapland.fi puh. +358 40 574 9939

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi – Kohti resurssiviisaita liikkumisen palveluita -hankkeen (EAKR, Lapin liitto) päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja osatoteuttajana Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut. Lisäksi yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari, Sodankylä, Kemijärvi, Utsjoki, Matkahuolto ja Finavia. Hanke jatkaa Open Arctic MaaS -hankekokonaisuuden (2018-2019) aikana tehtyä työtä matkustamista tukevien digitaalisten palveluiden vakiinnuttamiseksi.

 

 


Lue uusin uutiskirje tästä: