Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla

Tavoitteenamme on lisätä osaavan työvoiman tarjontaa matkailun ja sen lähialojen yritysten tarpeisiin.

Ketkä

Päätoteuttajana on Kemi- Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. 

Osatoteuttajina ovat Muonion ja Pellon kunnat sekä Pellon Kehitys Oy. 

Pellon kunnasta toteutetaan sekä Pellon että Ylitornion yritys– ja osaajakartoitukset. 

Lappia toteuttaa Enontekiön kartoitukset. 

Muonion kunnasta toteuttaa Muonion kartoitukset

Mitä

Tavoitteenamme on lisätä osaavan työvoiman tarjontaa matkailun ja sen lähialojen yritysten tarpeisiin. 

Lapin matkailu kasvaa koko ajan voimakkaasti. Matkailuyrityksillä on jatkuva työvoimapula, syynä ovat kysynnän ja tarjonnan kohtaanto -ongelma, alan imago ja vetovoima sekä epäsäännölliset ja sesonkiluonteiset työt. 

Lähialat ovat aloja, joiden ammattitaitovaatimuksissa on yhtäläisyyksiä matkailualan kanssa sekä alat, joiden sesonki on silloin, kun matkailussa on hiljaisempi kausi. Matkailualan lähialoja ovat esim. kauppa, metsä, kuljetus ja logistiikka sekä kiinteistönhuolto ja rakentaminen.

Yrityksille

Yritys– ja osaamiskartoituksia 

Henkilökohtaisia koulutuspolkuja työelämälähtöisesti 

Apua osaajapulaan ja työvoiman saatavuuteen 

Kartoitamme uusia, paikallisia oppimisympäristöjä 

Yhdessä toimimalla (kunnat, oppilaitokset, yritykset, TE- toimisto, ELY-keskus) yritykset saavat jatkossakin osaavaa työvoimaa tarpeisiinsa 

Mahdollistetaan ja kokeillaan yritysten ja kuntien yhteistyönä esim. työnkiertoa ja yhteistyöllistämistä 

Työnhakijoille

Parannetaan työntekijöiden, työttömien ja alanvaihtajien osaamista vastaamaan paremmin yritysten tarpeita 

Puuttuvan osaamisen voi hankkia yhteistyössä työelämän kanssa, perustuen henkilökohtaisiin joustaviin opintopolkuihin. 

Kaikki tarvittavat opinnot räätälöidään yksilöllisesti ja työelämälähtöisesti 

Ammatillisen koulutuksen uudistus mahdollistaa uudenlaisen oppimisympäristöjen kehittämisen työpaikoilla 

Mätsätään tekijä ja työ!

 

 


Tutustu myös näihin hankkeisiin