Whenever you need extreme (WYNE)

Maailman puhtain innovaatioympäristö

Hankkeen ajankohta 1.8.2021-30.6.2023

 

 

Hankenimi: Whenever you need extreme (WYNE)
Hankeaika: 01.08.2021-30.6.2023, 23 kk
Hankekoodi: A77943
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Kustannusmalli: Flat rate 24%
Tuen määrä (EAKR ja valtio): 309 471 euroa
Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään 90%.

Whenever you need extreme(WYNE) hanke edistää vähähiilistä liiketoimintaa ja elinvoimaa Tunturi-Lapissa. Wyne yhdistää extreme-luonnonolosuhteista kerättävän tiedon tulevaisuustietoon. Näistä jalostetaan kestävää liiketoimintaa hankkeessa rakennettavalla tulevaisuusalustalla ja innovaatioympäristössä yritysten kanssa.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin:

 1. Kestävän liiketoiminnan ja elinvoiman edistäminen Tunturi-Lapissa
 2. Extreme olosuhteiden kartoitus
 3. Viestintä ja hallinto.

WHENEVER YOU NEED EXTREME HANKEKAAVIO

Lopputuloksena syntyy Maailman puhtain innovaatioympäristö, joka tuo alueelle kestävän kehityksen periaatteilla toimivia yrityksiä, uusia työpaikkoja sekä TKI-toiminnan (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan) investointeja.

Whenever You Need Extreme -hankkeella Tunturi-Lapin Kehitys ry(TLK), Tulevaisuuden tutkimuskeskus (TUTU) ja Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) vastaavat seutukunnan monipuolisen ja kestävän elinkeinorakenteen tarpeeseen.

Alueellisina toimijoina TLK ry ja LTL ry tuovat hankkeeseen seutukunnan erityispiirteiden ja yrityskentän näkökulman.

TUTUn ennakointi- ja innovaatio-osaamiseen yhdistettynä hankkeessa tavoitellaan Tunturi-Lapin vetovoimatekijöiden tuotteistamista uusien yritysten houkuttelemiseksi alueelle sekä niiden erottautumiseksi kilpailijoista. Hankkeessa tehdään kaksi vuotta kehitystyötä alueen liiketoiminnan kehittämiseksi eri näkökulmat huomioiden siten, että alueella on vahva suunnitelma jatkoa varten.

Yhteyshenkilöt:

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Whenever you need extreme (WYNE) project promotes low-carbon business and vitality in Fell Lapland.

WYNE combines information gathered from the extreme natural conditions of Fell Lapland and combines it with futures knowledge.

The above information will be refined to develop low carbon business using the futures platform and the innovation environment to be developed during the project in cooperation with companies.

The projects’ activities are divided into three work packages:

 1. Promoting sustainable business and vitality in Fell Lapland
 2. Mapping of extreme conditions
 3. Communication and administration.

The end result is the world’s cleanest innovation environment, which attracts sustainable companies, employment opportunities and investments in RDI (research, development and innovation) to the region.

With the Whenever You Need Extreme project, Fell Lapland Development (FLD), Finland Futures Research Centre (FFRC)and Leader Fell Lapland (LFL) respond to the need for a diverse and sustainable regional economic structure. As regional actors, FLD and LFL bring into the project the regional knowledge and the perspectives of the business field. Combined with FFRC’s foresight and innovation expertise, the project aims at sustainably commercializing the attraction factors of Fell Lapland and attract new companies to the region, providing a setting that allows them to differentiate them from the competitors. The project will develop the region’s business environment, taking into account the special features of the region, and ensure that the region has a solid plan for the future.

Contact information:

 • Fell Lapland Development, Veli-Mati Hettula, veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi, +358400415345
 • Leader Fell Lapland, Ella-Noora Polvi, ella-noora.polvi@tunturileader.fi, +358405790639
 • Finland Futures Research Center, Hanna Lakkala, hanna.k.lakkala@utu.fi, +358458000797
  **
  The project also works closely in co-operation with University of Helsinki, Kilpisjärvi Biological Station and Muonio munipality projects.