KANSAINVÄLISYYSKYSELY TUNTURI-LAPIN YRITYKSILLE, vastaukset pyydetään 5.9 mennessä

Kansainvälisyyskysely Tunturi-Lapin yrityksille

Olemme Lapin seutukuntien kesken (6 kpl) suunnittelemassa kansainvälistymishanketta (JTF) suuntana Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Norja ja Keski-Eurooppa. Hankkeen aikana (2024-2026) palkattaisiin kaksi yhteyshenkilöä toimimaan kyseisten asioiden edistämiseksi auttaakseen yrityksiä pääsemään oman yrityksen ja toimialan kohdealueen markkinoille. Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki ja osatoteuttajina ovat myös Digipolis ja Business Tornio yhteistyössä kaikkien Lapin seutukuntatoimijoiden kanssa.
Lappi on Euroopan unionin pohjoisin alue, mikä on aktiivisesti vahvistanut kansainvälistä toimintaa sekä rakentanut rajat ylittäviä verkostoja lähialueiden kuin Euroopan eri maiden kanssa. Lapissa on 21 eri kuntaa, joiden elinkeino- ja väestörakenne eroaa toisistaan. Osa kunnista on hyvin pieniä ja näin ollen tarvitsevat lähikuntien yhteistyötä alueen elinvoiman kehittämistyöhön. Pienet ja aktiivisimmat kunnat toimivat yhdessä saman nk. seutukunnan kuntien kanssa. Seutukuntayhteistyö on huomattu mahdollistavan parempaa elinvoiman kasvua ja yritysrajanpinnan kehittämistä.
Pyydämme vastaustanne alla olevan linkin kautta kyselyyn 5.9 mennessä, jotta vastaukset voidan huomioida hankehakemuksessakin.
  • BUSINESS FINLANDIN VIENTIOPAS PK-YRITYKSILLE:
  • YRITYSTEN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN ALUEELLISET JA KANSALLISET TUKIPALVELUT

Lue uusin uutiskirje tästä:


Tutustu myös näihin uutisiin